OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše firma (Wellness club Plzeň DZ s.r.o., IČ: 17604681, sídlo firmy: Kaznějovská 2111/6a, 32300 Plzeň, dále jen Naše firma či Správce), jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší rezervace ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:


Telefonní číslo


Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro vytvoření či zrušení rezervace, autorizace dané rezervace nebo za účelem komunikace z naší strany ohledně Vaší rezervace. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou naší firmou zpracovávány nejdéle 1 rok od Vaší rezervace, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. V případě neuskutečněné či nezaplacené rezervace, u které nedošlo k řádnému zrušení ze strany klienta, si vyhrazujeme právo na zpracování osobních údajů na dobu neurčitou.


S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje naší firmou.


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše firma nevyužívá.


Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:


  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Úvodní stránka
Nahoru
Načítá se...  Načítá se...